Özel Eğitim Öğretmeni Sitesine Hoşgeldiniz.

Sitemiz Çok Yakında Yayında Olacaktır.

Özel Eğitim Öğretmeni.Com (http://www.ozelegitimogretmeni.com)

 


Özel Eğitim Öğretmeni

Özel Alan Yeterlikleri

(İndir)
basım formatı
(indir)
onaylı formatı

Özel Eğitim Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Talim ve Terbiye Kurulunca uygun bulunan Teknoloji Tasarım Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, Bakanlık Makamının 25 Temmuz 2008 tarih ve 2391 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

AÇIKLAMA

Nitelikli, üretken, bilime ve sanata değer veren, toplumsal değerlerimizi özümsemiş bireyler yetiştirebilmemiz, bizim niteliklerimize ve sahip olduğumuz yeterliklerin farkında oluşumuza ve bunları sürekli olarak geliştirme çabamıza bağlıdır. Eğitim öğretim sürecinin çok değişkenli ve karmaşık yapısı nedeniyle, meslektaşlarımızın gelişim alanlarını belirlemede güçlük çektiklerini bilmekteyiz. Bu değişkenler arasında öğretim programları, okulun fiziksel koşulları, öğrencilerin bireysel özellikleri ve en önemlisi öğretmenlerin farklı niteliklere sahip olmaları sayılabilir.

Öğretmenin kendi gelişim alanını belirleyip, bu alanda gelişimini sağlamak için sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları içeren “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ve ilköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik “Özel Alan Yeterlikleri” geliştirilmiştir. Bunlardan Özel Alan Yeterlikleri, alanınıza özgü olarak, sizlere gelişim hedefleri göstermek için hazırlanmıştır. Genel ve Özel Alan Yeterlikleri bir bütün teşkil eder ve birlikte değerlendirilmeyi gerektirir.

Geliştirilen Özel Alan Yeterliklerinde;

  • yeterlik alanı,
  • kapsam,
  • yeterlikler,
  • performans göstergeleri,

bulunmaktadır.

Her bir yeterlik için, A1, A2, A3 olarak düzeylendirilen performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans göstergelerinde ilköğretim programları esas alınmıştır.

A1 düzeyi: Öğretmenin öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumları gösteren performans göstergelerini içerir.

A2 düzeyi: Öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindeki uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle programın gereğini yerine getirdiği, uygulamalarını çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı performans göstergelerini içerir.

 A3 düzeyi: Öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını, öğretimin farklı değişkenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir şekilde çeşitlendirmesini gerektiren performans göstergelerini içerir. Bu düzeydeki performans göstergelerine sahip olan öğretmen, özgün yorumuna dayalı yeni uygulamalarla alanına katkı sağlayabilir; meslektaşları, veliler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla sürekli işbirliği yapabilir.

A3 düzeyi, A2 ve A1 düzeyler-ini, A2 düzeyi de A1 düzeyini kapsar.

Performans göstergelerinin A3 düzeyi, en üst düzey olarak gösterilmişse de gelişimin üst sınırı değildir.

Ülkemizde ilköğretim çağındaki özel gereksinimli çocuklar, kendileri için düzenlenmiş ilköğretim okullarında ve ilköğretim okulları bünyesindeki özel sınıflarda, özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Özel eğitim ve destek eğitim hizmetleri, bu alanda yetişmiş öğretmenler tarafından sunulmaktadır.

Bu çalışma, Görme/İşitme/Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği kadrosuna atandıktan sonra Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmenin; bilgi, beceri ve tutumlarıyla ilgili sahip olması ve gerçekleştirmesi beklenen özel alan yeterlikleridir.

Görme/İşitme/Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni’nden, uğraş alnındaki çocukların ve uygulanan programların özelliği gereği Sınıf Öğretmenliği ve Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmenin özel alan yeterliklerine sahip olmaları beklenmektedir.

Ülkemizde bir ilk olarak, katılımcı anlayışla hazırlanan öğretmen yeterlikleri, uygulamadan belli aralıklarla alınacak geri bildirimlerden, gelişiminize ilişkin yaptığınız çalışmalardan, eğitim alanındaki yeniliklerden, öğretmen yeterliklerine ilişkin yapılan bilimsel çalışmaların bulgularından faydalanarak, Bakanlığımızca, ilgili kurumlarla işbirliği içinde sürekli geliştirilecek ve güncellenecektir.

Özel Eğitim Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri
(İndir)
basım formatı
(indir)
onaylı formatı

 

Türkçe
İngilizce
Fen ve Teknoloji
Bilişim Tek.
Okul Öncesi
Görsel Sanatlar
Matematik
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Müzik
Beden Eğitimi
Din Kült ve Ahl B
Teknoloji-Tasarım
Özel Eğitim

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı - Çalışma Raporları Kılavuzlar

OTMG PİLOT UYGULAMA KILAVUZU VE EKLERİ

FORMLAR
PDF
WORD
EK-1 Öz Değerlendirme Formu
EK-2 KEFE Analizi

EK-3 Önceliklendirme Matrisi

EK-4 Birinci Anahtar Soru

EK-5 İkinci Anahtar Soru

EK-6 Üçüncü Anahtar Soru

EK-7 Bireysel ve Mesleki Gelişim Planı
EK-8 Bireysel ve Mesleki Gelişim Planı Ölçütleri

EK-9 Okul İşlem-Zaman Çizelgesi

EK-10 OTMG Okul Planı

EK-11 Etkinlik Değerlendirme Formu

EK-12 Görüşme Çizelgesi

EK-13 Birinci Görüşme Formu

EK-14 İkinci Görüşme Formu

EK-15 Üçüncü Görüşme Formu

Ek-16 BMGD İnceleme Ölçütleri Formu

EK-17 OTMG Yıllık Değerlendirme Raporu
KULLANIMI TERCİHLİ ARAÇLAR
Elmas Oyunu
Odak Çarkları

 

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 1. Kısım:

Önsöz
Sunuş
İçindekiler
Tanımlar
Neden Yeterlikler
Geliştirme ve Uygulama Süreci
 
Genel Yeterlikler

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 2. Kısım:

Ulusal Çalışma Grubu
Süreçte Görev Alanlar
İl Proje Ekipleri
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

 
Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 3. Kısım:

Proje Ekibi
Özel Alan Yeterlikleri Açıklama
Türkçe Öğretmeni Özel Alan yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 4. Kısım:

Türkçe Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 5. Kısım:

İngilizce Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 6. Kısım:

Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 7. Kısım:

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Okul Öncesi Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 8. Kısım:

Okul Öncesi Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Görsel Sanatlar Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 9. Kısım:

Görsel Sanatlar Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 10. Kısım:

Matematik Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Sınıf Öğretmenliği Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 11. Kısım:

Sınıf Öğretmenliği
Alan Yeterlikleri
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 12. Kısım:

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Müzik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 13. Kısım:

Müzik Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
beden Eğitimi Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 14. Kısım:

Beden Eğitimi Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 15. Kısım:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 16. Kısım:

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
Özel Eğitim Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 17. Kısım:

Özel Eğitim Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı 18. Kısım:

Bakanlık Olurları
 
genel yeterlikler

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
(İlk Format)

Genel Yeterlikler Kitapçığı (Türkçe)
Genel Yeterlikler Kitapçığı (İngilizce)
 
YÖK Görüşleri (Genel Yeterlikler)  
Paydaş Görüşleri Araştırması Ulusal Raporu
(Genel Yeterlikler)
 
Mevcut Durum Araştırması Ulusal Raporu
(Genel Yeterlikler)
 

Özel Alan Yeterlikleri (İlköğretim) 1. Raporu

.
otmg kılavuz

Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Kılavuzu

OTMG Kılavuzu
OTMG Kılavuzu (İngilizce)

indir

İng
indir

indir

İng
indir

OTMG 1. Raporu

.
 

OTMG Son Raporu

.
 
Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi  

Ulusal ve Uluslararası Yeterlik Çalışmaları

 

 

Okul Temelli Mesleki Gelişim - OTMG

2008-2009 PİLOT UYGULAMA KILAVUZU VE EKLERİ


OTMG

( PDF)

(WORD)

Örnek
( PDF)

Örnek (WORD)
Planlama sürecinde kullanılacak araçlar
İndir
İndir
Bireysel mesleki gelişim dosyasında bulunması gerekenler
İndir
İndir

Vizyon

Mesleki özgeçmiş

Mesleki eğitim kayıtları

Bireysel mesleki gelişim planı 1

Bireysel mesleki gelişim planı 2
indir
indir
Bireysel Mesleki Gelişim Planı Ölçütleri
indir
indir

I. görüşme formu

indir
indir

II. görüşme formu

indir
indir

III. Görüşme formu

indir
indir

Etkinliklerle ilgili kanıtlar

indir
indir
indir
indir

Süreçte kullanılan ölçekler-formlar-anketler 1

indir
indir
Süreçte kullanılan ölçekler-formlar-anketler 2
indir
indir

Değerlendirme raporu

indir
indir

Uygulama sürecinde kaydedilen anektotlar

indir
indir
indir
indir
KEFE (SWOT) analizi
Önceliklendirme matrisi
Anahtar sorular
indir
indir
Engelleyici güçler analizi
Randevu çizelgesi ve görüşme içerikleri
indir
indir
Etkinlik Kodları
indir
indir
Okul temelli mesleki gelişim planı
indir
indir
indir
indir
Okul koordinatörleri listesi
indir
indir
indir
indir
Okul iş-zaman çizelgesi
indir
indir
indir
indir